Diagnostyka korozyjna oraz ocena stanu technicznego konstrukcji metalowych

  • Specjalistyczne pomiary technikami elektrochemicznymi i bezinwazyjnymi (pomiary intensywne CIPS, DCVG; ultradźwiękowe pomiary grubości; korozymetria rezystancyjna i polaryzacyjna),
  • Specjalistyczne pomiary i ocena zagrożenia korozyjnego spowodowanego odziaływaniem prądów błądzących (metoda korelacyjna i nowsze techniki),
  • Specjalistyczne pomiary i ocena zagrożenia rurociągów powodowanego przez prądy przemienne w rejonach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
  • Kompleksowa ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, określenie jakości powłok izolacyjnych, stopnia zagrożenia korozją oraz skuteczności ochrony katodowej,
  • Wytypowanie optymalnych sposobów ochrony przeciwkorozyjnej, zarówno dla konstrukcji nowych jak i eksploatowanych.

Oferta