Gwarancje

SPZP CORRPOL Sp. z o.o. udziela gwarancji:

Standardowej:
  • 2-letniej na wszystkie podzespoły i elementy wyprodukowane i dostarczane przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. pod warunkiem wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi (z wyłączeniem dostaw zagranicznych objętych gwarancją producenta).
Ponadstandardowej:
  • 5-letniej na wszystkie podzespoły i elementy wyprodukowane i zainstalowane w instalacjach ochrony katodowej zaprojektowanych i wykonanych przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. pod warunkiem, że w okresie gwarancyjnym nie ulegną zmianie technologia użytkowania chronionego obiektu oraz właściwości środowiska korozyjnego, a system ochrony objęty będzie nadzorem eksploatacyjnym przez SPZP Corrpol Sp. z o.o.
10-letniej
  • – na anody i zespoły anod zaprojektowane i wykonane przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. i użytkowane zgodnie z instrukcją technologiczną oraz objęte nadzorem eksploatacyjnym przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o.
  • – na elektrody odniesienia siarczano-miedziowe przeznaczone do stałej pracy w ziemi użytkowane zgodnie z instrukcją eksploatacyjną (w wykonaniu na życzenie klienta).
20-letniej
  • na systemy galwanicznej ochrony katodowej zaprojektowanej i wykonanej przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. pod warunkiem, że w czasie gwarancyjnym nie ulegnie zmianie sposób użytkowania chronionego obiektu, nie ujawnią się wady powłoki ochronnej zmieniające jej charakterystykę techniczną przyjętą w założeniach do projektu ochrony katodowej oraz nie zmienią się właściwości korozyjne środowiska, zaś system będzie w zakresie zgodnym z przepisami i normami serwisowany przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o.
 Wieczystej
  • (na okres żywotności obiektu przewidziany w projekcie technicznym) na ochronę katodową zabezpieczanego obiektu pod warunkiem, że wszystkie podzespoły i elementy będą zaprojektowane i wykonane w instalacji ochrony katodowej przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o., a następnie będzie ona nieprzerwanie nadzorowana i serwisowana zgodnie z przepisami i normami oraz umową serwisową przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. oraz, że nie ulegną zmianie technologia użytkowania chronionego obiektu i właściwości środowiska korozyjnego.

Szczegóły warunków każdorazowo ustalane są indywidualnie i podane na druku gwarancji lub w umowie gwarancyjnej