Oferta

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. oferuje realizację systemów ochrony katodowej konstrukcji stalowych: rurociągów, zbiorników, orurowań studni, oczyszczalni ścieków, wewnętrznych powierzchni rur i wymienników ciepła, konstrukcji hydrotechnicznych, a także ochronę elektrochemiczną konstrukcji żelbetowych – „pod klucz” (lub zgodnie z innymi ustaleniami z inwestorem) wg współczesnego stanu nauki i technologii, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy inżynierskiej, norm i przepisów krajowych oraz zagranicznych, a nade wszystko – z zachowaniem najwyższego poziomu wykonawstwa.

Na wszystkie produkty i usługi udzielamy wieloletnich gwarancji. SPZP CORRPOL produkuje wszystkie niezbędne elementy instalacji ochrony katodowej rurociągów, dysponuje potrzebnymi podzespołami, odpowiednim sprzętem i przeszkoloną specjalistyczną kadrą wykonawczą, posiada nowoczesne zaplecze produkcyjno-biurowe i laboratoria. Na stałe współpracujący z SPZP CORRPOL wysokiej klasy specjaliści z zakresu ochrony katodowej tworzą zespół, któremu można powierzyć rozwiązywanie najtrudniejszych problemów technologicznych w tej dziedzinie nauki i techniki.

Oferta