Elektrownia Opole S.A.

Ochrona katodowa infrastruktury podziemnej Zanim  Elektrownia Opole została oddana do użytku, ujawniły się pierwsze uciążliwe awarie korozyjne na podziemnych rurociągach wodnych. Ich przyczyną były kwaśne wody podskórne (praworzecze rzeki Odry), makroogniwa korozyjne pomiędzy różnymi obiektami podziemnymi oraz prądy błądzące upływające z zelektryfikowanej trakcji kolejowej. Przed podjęciem decyzji o sposobie ochrony przeciwkorozyjnej obiektów została przeprowadzona wnikliwa […]

... czytaj więcej

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

Ochrona katodowa podziemnych rurociągów wodnych Firma SPZP Corrpol zrealizowała w latach 2001-2009 trzy etapy elektrochemicznej ochrony katodowej podziemnych rurociągów wodnych przeznaczonych do transportu wody technologicznej, chłodniczej i pitnej. W wyjątkowo trudnym, zabudowanym i jednocześnie rozległym terenie (obszar około 200 ha) postawiono 55 stacji ochrony katodowej. Dodatkowym utrudnieniem była istniejąca bogata infrastruktura podziemna: rurociągi, gazociągi, sieci […]

... czytaj więcej

EuRoPolGAZ S.A., Warszawa

Ocena zagrożenia korozyjnego, projekt, dostawa urządzeń, instalacja,monitoring i nadzór eksploatacyjny SPZP Corrpol Sp. z o.o.przeprowadziło specjalistyczne pomiary i dostarczyło urządzenia do systemu ochrony katodowej dla wszystkich instalacji polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia. Prace instalacyjne przebiegały zarówno w części zachodniej, jak i wschodniej gazociągu, a dostawa podstawowych podzespołów systemu ochrony katodowej i wykonawstwo podłączeń do […]

... czytaj więcej

International Paper S.A.,Kwidzyn

Ochrona katodowa rurociągów SPZP Corrpol zrealizowało projekt, instalację, a obecnie sprawuje nadzór eksploatacyjny nad systemem ochrony katodowej 4 rurociągów wodnych i ściekowych o średnicy 1100 mm.

... czytaj więcej