Ochrona katodowa konstrukcji i urządzeń stalowych

SPZP CORRPOL Sp. z o.o. oferuje realizację systemów ochrony katodowej konstrukcji stalowych: rurociągów, zbiorników, orurowań studni, oczyszczalni ścieków, wewnętrznych powierzchni rur i wymienników ciepła, konstrukcji hydrotechnicznych, a także ochronę elektrochemiczną konstrukcji żelbetowych – „pod klucz” (lub zgodnie z innymi ustaleniami z inwestorem) wg współczesnego stanu nauki i technologii, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy inżynierskiej, norm i przepisów krajowych oraz zagranicznych, a nade wszystko – z zachowaniem najwyższego poziomu wykonawstwa. […]

... czytaj więcej

Diagnostyka korozyjna oraz ocena stanu technicznego konstrukcji metalowych

Specjalistyczne pomiary technikami elektrochemicznymi i bezinwazyjnymi (pomiary intensywne CIPS, DCVG; ultradźwiękowe pomiary grubości; korozymetria rezystancyjna i polaryzacyjna), Specjalistyczne pomiary i ocena zagrożenia korozyjnego spowodowanego odziaływaniem prądów błądzących (metoda korelacyjna i nowsze techniki), Specjalistyczne pomiary i ocena zagrożenia rurociągów powodowanego przez prądy przemienne w rejonach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, Kompleksowa ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, określenie jakości powłok izolacyjnych, stopnia zagrożenia korozją oraz skuteczności […]

... czytaj więcej

Projektowanie instalacji ochrony katodowej

rurociągi, zbiorniki, konstrukcje hydrotechniczne, oczyszczalnie ścieków, wymienniki ciepła, instalacje przemysłowe, konstrukcje żelbetowe 

... czytaj więcej

Prace montażowe oraz nadzór inżynierski nad wykonaniem instalacji ochrony katodowej

Wykonawstwo i testowanie wszelkiego rodzaju układów anodowych, Wykonanie i testowanie przyłączy kablowych do konstrukcji chronionych metodą łukowego lutowanie twardego, Układanie i testowanie kabli prądowych oraz przewodów pomiarowych, Instalowanie i testowanie elektrod odniesienia do pracy ciągłej oraz innych elementów pomiarowych (czujniki korozymetryczne, kupony korozyjne, elektrody symulujące, sondy, itp.), Montaż i testowanie stacji ochrony katodowej, Instalowanie słupków kontrolno-pomiarowych.

... czytaj więcej

Monitorowanie pracy oraz serwis systemów ochrony katodowej

Okresowe pomiary potencjałowe, kontrola parametrów pracy systemów ochrony katodowej, Tworzenie i prowadzenie baz danych eksploatacyjnych, Czujniki korozymetryczne – produkcja, internetowa baza danych CORRPOL-ER Naprawy i wymiany elementów systemów ochrony katodowej.

... czytaj więcej

Pinbrazing

Metoda Pinbrazing’u stosowana jest przede wszystkim do wykonywania przyłączy kabli elektrycznych i różnego rodzaju łączówek: kolejnictwo – przyłącza do szyn, ochrona katodowa – przyłącza do rurociągów, zbiorników itd, systemy uziemień. CORRPOL Sp. z o.o. oferuje na terenie całej Polski realizację połączeń przewodów elektrycznych ochrony katodowej do wszelkiego typu stalowych konstrukcji podziemnych metodą PINBRAZING za pomocą […]

... czytaj więcej

Oprogramowanie

Firma CORRPOL Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie komputerowy program do oceny korozyjności wody AQUAKOR. Program ten umożliwia dokonywanie precyzyjnej, obiektywnej oceny właściwości korozyjnych i osadotwórczych wody na podstawie wyników jej analizy fizykochemicznej. Określane są następujące wskaźniki: indeks nasycenia Langeliera, indeks stabilności Ryznara, CCPP tj. ilość CaCO3, którą woda może rozpuścić lub wytrącić po […]

... czytaj więcej

Pośrednictwo w zakupie aparatury pomiarowej, sprzętu i usług

Sprzęt do pomiaru jakości izolacji ochronnych, Pinbrazing (pistolety, materiały ruchowe), Korozymetry rezystancyjne, Aparatura do monitorowania i nadzoru systemów, Usługi i dostawy w całym zakresie (sprzęt i oprogramowanie) firmy ATEKO Ostrava.

... czytaj więcej

Oferta