Prace montażowe oraz nadzór inżynierski nad wykonaniem instalacji ochrony katodowej

  • Wykonawstwo i testowanie wszelkiego rodzaju układów anodowych,
  • Wykonanie i testowanie przyłączy kablowych do konstrukcji chronionych metodą łukowego lutowanie twardego,
  • Układanie i testowanie kabli prądowych oraz przewodów pomiarowych,
  • Instalowanie i testowanie elektrod odniesienia do pracy ciągłej oraz innych elementów pomiarowych (czujniki korozymetryczne, kupony korozyjne, elektrody symulujące, sondy, itp.),
  • Montaż i testowanie stacji ochrony katodowej,
  • Instalowanie słupków kontrolno-pomiarowych.

Oferta