O nas

Siedziba firmy

Siedziba firmy

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych „CORRPOL” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1987 roku i swoimi działaniami obejmuje ochronę przed korozją konstrukcji i urządzeń metalowych znajdujących się w ziemi lub w wodzie z wykorzystaniem elektrochemicznej ochrony katodowej. Zajmuje się także metodami oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych i żelbetowych, a w szczególności pomiarami szybkości korozji stali w różnych warunkach technicznych.

W pionie technicznym przedsiębiorstwa pracami badawczo-projektowymi kieruje wysokiej klasy zespół specjalistów(w tym 3 z tytułem dr nauk technicznych), wszyscy z ponad 35-letnią praktyką. Zespół posiada bogate doświadczenie w wykonawstwie specjalistycznych prac pomiarowych, projektowaniu oraz montażu, rozruchu i monitorowaniu systemów ochrony katodowej w kraju i za granicą.

Przedsiębiorstwo produkuje wszystkie niezbędne elementy instalacji ochrony katodowej, dysponuje potrzebnymi podzespołami, odpowiednim sprzętem i przeszkoloną specjalistyczną kadrą wykonawczą, posiada nowoczesne zaplecze produkcyjno-biurowe i laboratoria.

Pracownie i zespoły wchodzące w skład SPZP „CORRPOL”

  • Główny specjalista do spraw ochrony katodowej,
  • Zespół ochrony przed korozyjnym oddziaływaniem prądów błądzących,
  • Pracownia materiałów anodowych,
  • Zespół monitorowania korozji i ochrony katodowej,
  • Pracownia ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji żelbetowych,
  • Zespół ochrony przeciwkorozyjnej w układach wodnych,
  • Pracownia systemów ochrony katodowej konstrukcji podziemnych,
  • Zespół korozji i ochrony przeciwkorozyjnej w gospodarce morskiej,
  • Pracownia urządzeń polaryzujących (stacje ochrony katodowej, drenaże wzmocnione i polaryzowane),
  • Specjalista ds. wytrzymałości materiałów i konstrukcji.

Organizacje i stowarzyszenia

Informacje o firmie można znaleźć w opublikowanych tekstach: