Kontakt

Dane kontaktowe:

SPZP CORRPOL SP.Z O.O.
Ul. Elbląska 133 A
80-718 Gdańsk

Tel.: +48 58 3009000
Fax: +48 58 3009009
E-mail: info@corrpol.pl

Formularz kontaktowy

Dane Rejestrowe Firmy

Nazwa firmy:
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych "CORRPOL" Sp. z o.o.
Adres: ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, Polska

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000134411
Regon nr: 008046480
NIP: 583-000-67-44
VATIN: PL5830006744
Kapitał zakładowy: 50.000 zł