Obowiązujące przepisy

OCHRONA KATODOWA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH I RUROCIĄGÓW- STAN PRAWNY   Ochroną katodową obejmuje się stalowe zbiorniki o osi poziomej zakopane w ziemi, zbiorniki posadowione na powierzchni ziemi i obsypane gruntem (oba rodzaje zaliczane są do grupy zbiorników podziemnych) oraz dna zbiorników magazynowych o osi pionowej. Dla każdego rodzaju zbiorników stosuje się odmienne technologie ochrony katodowej. Wybór techniki ochrony […]

... czytaj więcej

Normy Międzynarodowe

WYBÓR NORM MIĘDZYNARODOWYCH – ISO z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozja rurociągów   ISO 15589-1:2003 Petroleum and natural gas industries – Cathodic protection of pipeline transportation systems – Part 1: On-land pipelines.* ISO 15589-2:2004 Petroleum and natural gas industries – Cathodic protection of pipeline transportation systems – Part 2: Offshore pipelines.*     AKTUALNE NORMY […]

... czytaj więcej

Normy Polskie

z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją rurociągów obligatoryjnie obowiązujące do 2000 roku PN-90/E/05030.00: Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa.Wymagania i badania.* Norma zastąpiona przez EN 12954. PN-90/E-05030.01: Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.* Norma zastąpiona przez EN 12954. PN-86/E-05030.05: Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Anody galwaniczne. Wymagania i badania.* PN-90/E-05030.10: Ochrona przed […]

... czytaj więcej

Biblioteka