Referencje

 • Elektrownia „Opole” S.A. – ochrona katodowa infrastruktury podziemnej na terenie elektrowni – ocena zagrożenia, projekt, dostawa urządzeń, instalacja, nadzór eksploatacyjny. (referencje1) (referencje2)
 • Elektrownia „Łaziska” S.A. – ochrona katodowa wewnętrznych ścian rurociągów wody chłodzącej – projektowanie, dostawa materiałów, instalacja, nadzór eksploatacyjny.  (referencje)
 • EuRoPolGAZ S.A., Warszawa – dostawa materiałów i urządzeń, pomiary specjalistyczne systemu ochrony katodowej dla wszystkich instalacji polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia, prace instalacyjne zarówno w części zachodniej  (referencje), jak i wschodniej gazociągu (referencje), dostawa podstawowych podzespołów systemu ochrony katodowej i wykonawstwo podłączeń do rurociągów na tłoczniach gazu Ciechanów i Szamotuły, wieloletnia umowa serwisowa monitorowania korozji armatury z wykorzystaniem korozymetrii rezystancyjnej (referencje).
 • International Paper S.A.,Kwidzyn – projekt, instalacja, nadzór eksploatacyjny systemu ochrony katodowej 4 rurociągów wodnych i ściekowych o średnicy 1100 mm. (referencje)
 • Petrochemia Płock S.A. – projekt i wykonawstwo systemu ochrony katodowej rurociągów dosyłowych ropy naftowej. (referencje)
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Płock – projektowanie i wykonanie systemu ochrony katodowej rurociągów ropy i produktów naftowych.
 • Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. – ochrona katodowa infrastruktury przemysłowej rurociągów podziemnych (3 etapy).  (referencje 1 etap), (referencje 2 etap)
 • Naftoport Gdańsk S.A. – ochrona katodowa podwodnych konstrukcji instalacji rozładunku paliw płynnych w Porcie Północnym w Gdańsku.
 • Soda Mątwy S.A. – ocena zagrożenia korozyjnego rurociągów, projekt techniczny, wykonanie systemu ochrony katodowej rurociągu ścieków poprodukcyjnych na trasie Inowrocław – Toruń. (referencje)
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – projekt i instalacja systemów ochrony katodowej zasobników ciepła, dostawa nowoczesnych urządzeń drenażu elektrycznego z systemem oceny skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów.
 • Mostostal Zabrze Holding S.A. – projekt oraz dostawa materiałów i urządzeń ochrony katodowej zbiorników balastowych w Noworosyjsku.
 • Morski Port Handlowy Gdynia – dostawa materiałów i urządzeń dla ochrony katodowej podwodnych rurociągów i innych konstrukcji, wdrożenie systemu zdalnego powiadamiania o pracy stacji ochrony katodowej (monitorowania działania instalacji ochronnej).
 • STATOIL, ORLEN, SHELL, LOTOS, BP i inni użytkownicy podziemnych zbiorników paliwowych i płynnego gazu LPG – systemy ochrony katodowej pod klucz, projektowanie, dostawa podzespołów, serwis eksploatacyjny, szkolenia. Nowe unikatowe rozwiązania techniczne oraz techniki diagnozowania skuteczności ochrony katodowej zbiorników za pomocą anod galwanicznych  referencje1 referencje2 .
 • Budownictwo Naftowe „NAFTOMONTAŻ” Krosno – badania, projekt i wdrożenie kompleksowego systemu ochrony katodowej rurociągów złożowych i przesyłowych na terenie Kopalni Dębno, diagnostyka uszkodzeń izolacyjnych powłok ochronnnych, system zdalnego monitorowania instalacji za pomocą telefonii GSM. (referencje)
 • PGNiG S.A. w Warszawie Oddział ZIELONOGÓRSKI ZAKŁAD GÓRNICTWA NAFTY I GAZU – wykonanie badań przyczyny awarii i pożaru płynu złożowego z odwiertu BN 9, badania jakości powłok ochronnych na rurociągach podziemnych o łącznej długości 160 km, wykonanie badań szkodliwych oddziaływań linii elektroenergetycznej WN na gazociągu DN 250 i zastosowanie ochrony za pomocą monolitycznych odgraniczników prądu stałego. (referencje)
 • P.L. Energia S.A., Krzywopłoty 42, 78-230 KARLINO – wykonanie w latach 2004 – 2008 pełnego cyklu badawczo-projektowego, wykonawstwo, uruchomienie systemu ochrony katodowej oraz wykonanie badań zarówno powłoki izolacyjnej, jak również skuteczności ochrony katodowej (DCVG, pomiary intensywne) 4-ch gazociągów o łącznej długości około 100 km. (referencje)
 • Grupa LOTOS S.A. Program 10+, FLUOR S.A. – wykonanie w roku 2009 pod klucz (pełnn cykl badawczo-projektowy, wykonawstwo instalacji, uruchomienie oraz wykonanie badań) systemu ochrony katodowej zbiorników LPG na terenie rafinerii (referencje)
 • Oprerator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Oddział w Gdańsku – wykonanie w okresie 07.2009/01.2010 szczegółowego projektu remontu pokrycia izolacyjnego gazociągu przesyłowego Sopieszyno – Lębork (wykonanie pomiarów intensywnych, przeprowadzenie kwalifikacji wykrytych defektów izolacji do naprawy wg wymagań Koordynatora ds.ochrony antykorozyjnej OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Gdańsku) (referencje)
 • EnergoBaltic Sp. z o. o. – EC Władysławowo – wykonanie w okresie 2007 – 2008 systemu monitorowania zagrożenia korozyjnego zakopcowanych zbiorników stalowych na gaz LPG (2×400 m3) i węglowodory (2×80 m3). Na podstawie dokonanych badań zaprojektowano i wdrożono w roku 2010 system ochrony katodowej zbiorników (posadowionych na palach żelbetowych). (referencje)
 • DUON Dystrybucja S.A. Poznań – wykonanie w latach 2007 – 2008 pod klucz (zaprojektowanie, wykonanie instalacji, uruchomienie) systemu ochrony katodowej gazociągu relacji Warszawice – Pogorzel – Lubice oraz relacji Ostrów Mazowiecka – Małkinia. W roku 2010 wykonanie napraw i uzupełnienie zdewastowanych elementów systemu ochrony katodowej i jego uruchomienie. Stałe serwisowanie instalacji. (referencje)
 • Electrociepłownie Wybrzeże S.A. Gdańsk/Gdynia – wykonanie w okresie 15.10.2009 – 30.09.2010 badań korozyjności i stabilności wody w układach chłodzących i ciepłowniczych EC Gdańsk i EC Gdynia.(referencje)
 • ANWIL S.A. – Grupa ORLEN Włocławek – opracowanie w roku 2010 oceny stanu technicznego podziemnych rurociągów surowcowych w Kompleksie Tworzyw Sztucznych ANWILU S.A. oraz oceny skuteczności ochrony katodowej rurociągu etylenu oraz solanki.(referencje)
 • Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe KZ Spółka z o.o. Tarnowskie Góry – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie złożonego systemu instalacji ochrony katodowej zbiorników magazynowych na terenie wojskowego składu paliw w miejscowości Darłówek.Stałe serwisowanie instalacji – 2011 r.(referencje)
 • Grupa LOTOS S.A. Gdańsk – badania nad skutecznością ochrony antykorozyjnej i antyosadowej na wybranych instalacjach Grupy LOTOS S.A. Badania obejmowały analizę pomiarów szybkości korozji uzyskanych metodami korozymetrii kuponowej i rezystancyjnej na obiektach instalacji 100 i 200 (chłodnica, zbiorniki, wymienniki, elektrodehydrator) – 2011 r.(referencje)
 • NAFTOPORT PPPP Sp. z o.o. Gdańsk – ocena techniczna stanu i efektywności zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z projektem naprawy galwanicznej ochrony katodowej konstrukcyjnych elementów stalowych stanowiska przeładunkowego T i R w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku – 2011 r.(referencje)
 • Jednostka Wojskowa 4653 Siemirowice – pomiary i badania skuteczności działania systemów ochrony katodowej podziemnych zbiorników paliw w magazynach MPS w Siemirowicach i Darłówku. Zbadanie przyczyn i poprawa jakości zabezpieczenia przeciwkorozyjnego instalacji ochrony katodowej zbiorników w MPS Nr 2 w Siemirowicach. Przeszkolenie obsady MPS w zakresie problemów korozji i funkcjonowania systemu ochrony katodowej podziemnych zbiorników magazynowych MPS. (referencje)