Kadra specjalistów – założyciele i wspólnicy firmy Corrpol

mgr inż. Andrzej Hoffmann

mgr inż. Andrzej Hoffmann

mgr inż. Andrzej Hoffmann

 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali oraz Wydziału Okrętowego Politechniki Gdańskiej kierunku maszyny i siłownie okrętowe. Od 1970 r. zatrudniony na różnych stanowiskach w przemyśle okrętowym zawodowo związanych z technikami zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i nieniszczącymi metodami badań materiałów metalowych w stoczniach.Członek Zarządu i Zastępca Dyrektora ds. technicznych SPZP CORRPOL (1988-2002).

 • Prezes Zarządu i Dyrektor SPZP CORRPOL (2002-)

Specjalizacja: nieniszczące metody badań materiałów metalowych, systemy jakości, organizacja pracy.

andrzej.hoffmann@corrpol.pl
dr inż. Jezmar Jankowski

dr inż. Jezmar Jankowski

dr inż. Jezmar Jankowski

 • rzeczoznawca SITPChem w zakresie korozji metali,
 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, Przewodniczący Komisji „Ochrona Elektrochemiczna”
 • członek Europejskiej Federacji Korozyjnej, delegat PSK.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali, wieloletni pracownik Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej (1970-2004), tematyka pracy doktorskiej: ochrona przed korozją blachy ocynowanej oraz metody badania szybkości korozji, wykładowca z zakresu metod pomiarowych szybkości korozji metali, współautor podręczników, licznych prac naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń. Kierownik samodzielnych prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.
Laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej, laureat nagrody NOT.
Współorganizator Spółdzielni „Infracorr” w Gdyni (1984) zajmującej się wdrażaniem elektrochemicznej ochrony infrastruktury miejskiej i przemysłowej.

 • Pracownik SPZP CORRPOL (2004-).

Specjalizacja: monitorowanie procesów korozyjnych, badania szybkości korozji metodami elektrochemicznymi, ochrona katodowa rurociągów i zbiorników od strony wody.

jezmar.jankowski@corrpol.pl
dr inż. Jacek Rozwadowski

dr inż. Jacek Rozwadowski

dr inż. Jacek Rozwadowski

 • rzeczoznawca SITPChem w zakresie korozji metali,
 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP,
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego,
 • członek Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali, wieloletni pracownik Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej (1973-2000), tematyka pracy doktorskiej: ochrona katodowa stali chromowo-niklowych przed korozją szczelinową i wżerową, wykładowca z zakresu podstaw metaloznawstwa oraz współczesnych metod ochrony przeciwkorozyjnej, współautor prac naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń.

 • Laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 • Pracownik SPZP CORRPOL (2000-).

Specjalizacja: ochrona katodowa podziemnych i podwodnych konstrukcji metalowych: rurociągów, zbiorników, oczyszczalni ścieków oraz konstrukcji żelbetowych w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji ochronnych, pomiary terenowe.

jacek.rozwadowski@corrpol.pl
dr inż. Wojciech Sokólski

dr inż. Wojciech Sokólski

dr inż. Wojciech Sokólski

 dyplomowany inżynier specjalista w zakresie elektrochemicznej ochrony przed korozją

 • rzeczoznawca SITPChem w zakresie korozji metali,
 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP (1972-), od 1994 r. przewodniczący,
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, 
  od 2004 r. vice prezes
 • członek Europejskiej Federacji Korozyjnej,
 • członek NACE International Corrosion Society (1996-),
 • redaktor działu „ochrona elektrochemiczna” czasopisma „Ochrona przed Korozją” (1996-),
 • członek Normalizacyjnego Komitetu Technicznego nr 106 ds. korozji (1994-),
 • członek Normalizacyjnego Komitetu Technicznego nr 290 (2001-), kierownik Grupy Roboczej ds. Ochrony Katodowej (2004-),
 • członek Zespołu Ochrony Konstrukcji przy Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych (1998-),
 • członek Rady Konsultacyjnej Centrum Korozyjnego IMP (1999-).

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali (1970), wieloletni pracownik i nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej (1970-2001), tematyka pracy doktorskiej: ochrona katodowarurociągów stalowych w aspekcie korozji wywoływanej przez prądy błądzące, wykładowca z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją, metod pomiarowych i technik komputerowych wykorzystywanych w technologii ochrony katodowej, współautor podręczników, licznych prac naukowych i popularno-naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń. Kierownik samodzielnych prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.

 • Laureat szeregu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 • Współorganizator Spółdzielni „Infracorr” w Gdyni (1984) zajmującej się wdrażaniem elektrochemicznej ochrony infrastruktury miejskiej i przemysłowej.
 • Vice-Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Wdrożeń „Corrpolex” Sp. z o.o. – firmy upowszechnianiającej ochronę katodową obiektów przemysłowych (1990-2000).
 • Kierownik Zakładu Korozji Morskiej w Instytucie Morskim w Gdańsku (1993-2003).
 • Vice-Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju SPZP CORRPOL(2002-).

Specjalizacja: ochrona katodowa konstrukcji i urządzeń stalowych w wodzie i ziemi, prądy błądzące, metody pomiarowe, wykorzystanie technik mikrokomputerowych w technologii ochrony katodowej.

Jan Szukalski

Jan Szukalski

mgr inż. Jan Szukalski

 dyplomowany inżynier specjalista w zakresie elektrochemicznej ochrony przed korozją

 • rzeczoznawca SITPChem w zakresie korozji metali,
 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP,
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego,
 • członek Europejskiej Federacji Korozyjnej,
 • członek NACE International Corrosion Society (1996-),
 • redaktor działu „ochrona elektrochemiczna” czasopisma „Ochrona przed Korozją” (1996-),
 • członek Normalizacyjnego Komitetu Technicznego nr 106 ds. korozji (1994-),
 • członek Normalizacyjnego Komitetu Technicznego nr 290 (2001-), kierownik Grupy Roboczej ds. Ochrony Katodowej (2004-),
 • członek Zespołu Ochrony Konstrukcji przy Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych (1998-),
 • członek Rady Konsultacyjnej Centrum Korozyjnego IMP (1999-).

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali, wieloletni pracownik Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej (1969-1998), współautor licznych prac naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń. Współorganizator Spółdzielni „Infracorr” w Gdyni (1984) zajmującej się wdrażaniem elektrochemicznej ochrony infrastruktury miejskiej i przemysłowej. Laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, laureat nagrody NOT. Specjalizacja: ochrona katodowa rurociągów, zbiorników, wymienników ciepła, oczyszczalni ścieków od strony wody w zakresie badania, projektowania i wykonawstwa instalacji ochronnych.

jan.szukalski@corrpol.pl