AQUAKOR – komputerowy program do oceny korozyjności wody

PRZEZNACZENIE Program komputerowy AQUAKOR umożliwia dokonywanie precyzyjnej, obiektywnej oceny właściwości korozyjnych i osadotwórczych wody na podstawie wyników jej analizy fizykochemicznej. Określane są następujące wskaźniki: indeks nasycenia Langeliera, indeks stabilności Ryznara, CCPP tj. ilość CaCO3, którą woda może rozpuścić lub wytrącić po osiągnięciu równowagi węglanowej, przewidywana szybkość korozji stali.  W ramach zaleceń, podawane są wartości parametrów […]

... czytaj więcej

Czujnik rezystancyjny z elektrodą odniesienia Typ ER-5/0,5-FS + EO

W odróżnieniu od dotychczas znanych i stosowanych w kraju i zagranicą czujników rezystancyjnych ten nowy układ pomiarowy jest przeznaczony do jednoczesnego monitorowania szybkości korozji i potencjału konstrukcji stalowych (chronionych i niechronionych katodowo) w środowisku gruntu. Wdrażany aktualnie układ stanowi oryginalne i zastrzeżone przez SPZP CORRPOL w Urzędzie Patentowym RP rozwiązanie, które spełnia wymogi najnowszych norm i wnosi istotny postęp w zakresie kontroli skuteczności działania ochrony elektrochemicznej.Budowa […]

... czytaj więcej

Czujnik rezystancyjny Typ ER-5/0,5-FS

Czujnik wykonany jest w postaci trapezoidalnego bloku z wyprowadzonym kablem elektrycznym do podłączenia w słupku pomiarowym. Przeznaczony jest do umieszczenia w gruncie w pobliżu konstrukcji metalowej, której szybkość korozji ma być monitorowana. Podstawowym elementem czujnika jest wykalibrowany układ pomiarowy wykonany z cienkiej blachy stalowej (stal węglowa St3 lub jej odpowiedniki). Część elementu pomiarowego jest eksponowana na wpływy środowiska korozyjnego (gruntu), zaś pozostała […]

... czytaj więcej

Przyrząd pomiarowy MRPS-1

Miernik rzeczywistych parametrów sondy pomiarowej MPSP-1 jest pierwszą próbą stworzenia wygodnego narzędzia, które pozwoli na zmierzenie z oczekiwaną dokładnością wartości potencjału wyłączeniowego na symulującej elektrodzie stalowej, a także określenie rzeczywistej wielkości natężenia prądu płynącego pomiędzy próbką a chronioną konstrukcją. Przy pomiarach małych natężeń prądu w układach galwanicznych (takim jaki występuje pomiędzy próbką a konstrukcją) zawsze pojawiają się problemy z pomiarem małych […]

... czytaj więcej

System pomiarowy OM-1

Do obsługi elektrod symulujących i sond korozyjnych SPZP CORRPOL wprowadza w roku 2003 na rynek specjalny układ i metodę pomiarową, która umożliwia dokonywanie pomiaru potencjału elektrody stalowej po odłączeniu do konstrukcji oraz pomiar prądu płynącego pomiędzy elektrodą a konstrukcją bez potrzeby odłączania przewodów elektrycznych od zacisków w słupku kontrolno-pomiarowym.Urządzenie przeznaczone jest do terenowej obsługi elektrod symulujących i sond korozyjnych w słupku kontrolno-pomiarowym. Do […]

... czytaj więcej

Kupony, elektrody symulujące i sondy korozyjne

Ocena skuteczności ochrony katodowej podziemnych konstrukcji metalowych, ze względu na ich rozmiary (np. rurociągi), rodzaj zastosowanego pokrycia ochronnego (np. izolacja bitumiczna, powłoki z tworzyw sztucznych), różnorodność środowiska korozyjnego (np. piasek, gliny, torf) oraz możliwe różnorakie oddziaływania zewnętrzne (np. prądy błądzące, linie elektroenergetyczne WN) zawsze była uzależniona od umiejętności i wiedzy specjalisty wykonującego terenowe pomiary korozyjne. Dodatkowym utrudnieniem jest […]

... czytaj więcej

Przenośne siarczano-miedziowe elektrody odniesienia do pracy w gruncie typ EO-30/Cu i EO-30/Cu-L

Przenośna elektroda siarczano-miedziowa (EO-30/Cu)jest podstawowym narzędziem w technologii ochrony katodowej konstrukcji podziemnych. Wykorzystywana jest do pomiaru potencjału konstrukcji stalowych (zarówno nie chronionych, jak i poddanych polaryzacji katodowej) oraz do pomiaru spadków napięcia pomiędzy różnymi punktami na powierzchni ziemi (przy współpracy z drugą identyczną elektrodą odniesienia). Minimalny zestaw pomiarowy do realizacji typowych prac terenowych związanych z ochroną katodową, to komplet dwóch takich elektrod odniesienia.   […]

... czytaj więcej

Stacjonarna siarczano-miedziowa elektroda odniesienia do pracy ciągłej w gruncie typ EO-110/Cu

SPZP CORRPOL jest producentem stacjonarnych elektrod odniesienia do pracy w gruncie typu EO-110/Cu, które dzięki swoim licznym zaletom zdobyły sobie ugruntowaną pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. Charakterystyka techniczna elektrody: Element pomiarowy – półogniwo Cu/nas. CuSO4 Potencjałotwórcza reakcja elektrodowa Cu2++2e–=Cu Potencjał wzgl. normalnej elektrody wodorowej E25°=316 +/- 5 mV Temperaturowy współczynnik potencjału – 0,9 mV/°C Temperatura pracy elektrody: […]

... czytaj więcej

Biblioteka