Pośrednictwo w zakupie aparatury pomiarowej, sprzętu i usług

  • Sprzęt do pomiaru jakości izolacji ochronnych,
  • Pinbrazing (pistolety, materiały ruchowe),
  • Korozymetry rezystancyjne,
  • Aparatura do monitorowania i nadzoru systemów,
  • Usługi i dostawy w całym zakresie (sprzęt i oprogramowanie) firmy ATEKO Ostrava.

Oferta