Publikacje PDF

Ochrona katodowa stalowych zbiorników podziemnych. „Paliwa Płynne”, 10/2001 Zbiorniki. Dlaczego trzeba inwestować w ochronę katodową. „Paliwa Płynne”, 02/2002 Podziemne zbiorniki paliwowe – czy muszą przeciekać? „Nafta & GazBiznes”, 3/2002 Ochrona zbiorników. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. „Stacja Benzynowa”, 3/2002 Czy rzeczywiście trzeba inwestować w ochronę katodową. „Paliwa Płynne”, 3/2002 Nie składajmy hołdu korozji. „Stacja Benzynowa”, 9/2002 Czy zbiorniki […]

... czytaj więcej

Ochrona katodowa zbiorników paliwowych

Ochrona katodowa zbiorników paliwowych   Powierzchnie zewnętrzne stalowych zbiorników paliwowych narażone są na tzw. korozję ziemną, tj. oddziaływanie gruntu i wód gruntowych, czynników potęgujących korozję takich jak: makroogniwa korozyjne, prądy błądzące i mikroorganizmy. Nawet najlepsze systemy powłokowe nie gwarantują w ziemi kompletnego zabezpieczenia zbiorników przed korozją. Zapewnić to może jedynie prąd ochrony katodowej wpływający do […]

... czytaj więcej

Ochrona katodowa zbiorników stalowych

Wzorem państw wysokorozwiniętych Polska powoli wprowadza systemy bezpiecznej eksploatacji zbiorników na paliwa płynne i gaz. Jest to wymóg w pierwszym rzędzie ochrony środowiska, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności uzyskiwanych w długim okresie eksploatacji zbiorników stalowych w ziemi.W ostatnim okresie zmieniono istniejące, a także wprowadzono nowe przepisy wynikające z prawa budowlanego, w których jednoznacznie wskazuje się na potrzebę […]

... czytaj więcej

Ochrona katodowa oczyszczalni ścieków

OCHRONA KATODOWA OCZYSZCZALNII ŚCIEKÓW   Stalowe ściany oczyszczalni, w wyniku kontaktu z elektrolitem jakim są ścieki, narażone są na niebezpieczną w skutkach korozję o charakterze elektrochemicznym. Stosowanie powłok malarskich (tzw. ochrona bierna) ogranicza szybkość zachodzenia procesów korozyjnych, jednak ich całkowicie nie eliminuje, ponieważ powłoki nie są nigdy absolutnie szczelne. Bezpośrednio po nałożeniu zawierają pory jak […]

... czytaj więcej

15-lecie SZPZ Corrpol

Wyjeżdżając samochodem z Gdańska w kierunku Warszawy, tuż przed Rafinerią Gdańską, nie sposób nie spostrzec grafitowej bryły nowoczesnego budynku z widocznymi z daleka biało-czerwonymi napisami „Corrpol”. To trzecia w piętnastoletniej już historii firmy siedziba, tym razem własna, zbudowana ogromnym wysiłkiem baza warunkująca sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Są tu zaprojektowane pomieszczenia laboratoryjne i produkcyjne, mechaniczne, elektryczne i […]

... czytaj więcej

Polskie elektrownie

POLSKIE ELEKTROWNIE 2003   Ponieważ powszechnie stosowanym tworzywem konstrukcyjnym jest stal, co związane jest z jej niską ceną i dobrymi własnościami mechanicznymi, nieodłącznym elementem energetyki zawodowej jest problem korozji konstrukcji i urządzeń wykonanych z tego materiału. Nie chodzi tu oczywiście o zewnętrzne elementy konstrukcji, dla których zjawisko to wiąże się przede wszystkim z estetyką, a […]

... czytaj więcej

Biblioteka