Struktura Firmy

ZARZĄD SPÓŁKI

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej HOFFMANN

DYREKTOR ds. TECHNIKI i ROZWOJU
dr inż. Wojciech SOKÓLSKI

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW Z ZAKRESU OCHRONY KATODOWEJ
 • mgr inż. Andrzej HOFFMANN
 • dr inż. Jezmar JANKOWSKI
 • dr inż. Jacek ROZWADOWSKI
 • dr inż. Wojciech SOKÓLSKI
 • mgr inż. Jan SZUKALSKI
PRACOWNIE I ZESPOŁY
 • Główny specjalista do spraw ochrony katodowej,
 • Zespół ochrony przed korozyjnym oddziaływaniem prądów błądzących,
 • Pracownia materiałów anodowych,
 • Zespół monitorowania korozji i ochrony katodowej,
 • Pracownia ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji żelbetowych,
 • Zespół ochrony przeciwkorozyjnej w układach wodnych,
 • Pracownia systemów ochrony katodowej konstrukcji podziemnych,
 • Zespół korozji i ochrony przeciwkorozyjnej w gospodarce morskiej,
 • Pracownia urządzeń polaryzujących (stacje ochrony katodowej, drenaże wzmocnione i polaryzowane),
 • Specjalista ds. wytrzymałości materiałów i konstrukcji.
KONSULTANCI – STALI PODWYKONAWCY
 • prof. dr hab. inż. Wojciech MACHCZYŃSKI
 • prof. dr hab. inż. Andrzej LEWANDOWSKI
 • mgr inż. Józef GNACIŃSKI
 • mgr inż. Andrzej SOBOCIŃSKI
 • mgr inż. Andrzej WOJEWÓDKA
 • mgr inż. Andrzej SOLLICH