Oprogramowanie

Firma CORRPOL Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie komputerowy program do oceny korozyjności wody AQUAKOR. Program ten umożliwia dokonywanie precyzyjnej, obiektywnej oceny właściwości korozyjnych i osadotwórczych wody na podstawie wyników jej analizy fizykochemicznej.

Określane są następujące wskaźniki:

  • indeks nasycenia Langeliera,
  • indeks stabilności Ryznara,
  • CCPP tj. ilość CaCO3, którą woda może rozpuścić lub wytrącić po osiągnięciu równowagi węglanowej,
  • przewidywana szybkość korozji stali. W ramach zaleceń, podawane są wartości parametrów wody, które należy osiągnąć, aby obniżyć szybkość korozji stali do dopuszczalnego poziomu, tj. poniżej 0,05 mm/rok.

Oferta