Pinbrazing

Metoda Pinbrazing’u stosowana jest przede wszystkim do wykonywania przyłączy kabli elektrycznych i różnego rodzaju łączówek: kolejnictwo – przyłącza do szyn, ochrona katodowa – przyłącza do rurociągów, zbiorników itd, systemy uziemień. CORRPOL Sp. z o.o. oferuje na terenie całej Polski realizację połączeń przewodów elektrycznych ochrony katodowej do wszelkiego typu stalowych konstrukcji podziemnych metodą PINBRAZING za pomocą własnego sprzętu technicznego, dostawę tego rodzaju sprzętu i materiałów ruchowych dla odbiorców w Polsce, a także szkolenie i doskonalenie operatorów w technologii PINBRAZING. SPZP CORRPOL posiada uprawnienia UDT

Oferta