Historia

Załoga SPZP Corrpol w 1987 roku

Załoga SPZP Corrpol w 1987 roku

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych „Corrpol” Sp. z o.o. powstało w roku 1987. Założone zostało przez pracowników Zespołu Ochrony Elektrochemicznej z Zakładu Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, późniejszej Katedry o tej samej nazwie. Inicjatorem powstania firmy wykonawczej, wdrażającej wyniki prac naukowo-badawczych w zakresie elektrochemicznej ochrony przed korozją dla potrzeb gospodarki narodowej, był ówczesny Kierownik Zespołu i Zakładu prof. Romuald Juchniewicz. Rezultaty prac z zakresu ochrony przed korozją, wykonywanych przez Zakład w ramach badań własnych, problemów węzłowych i centralnych programów rozwojowych, miały szansę tą drogą sprawnie zostać przeniesione na grunt przemysłowy. Ścisła współpraca SPZP Corrpol z Politechniką Gdańską, polegająca na realizacji umów wdrożeniowych oraz wykorzystywaniu uczelni jako zaplecza naukowo-badawczego, zakończyła się wraz z rozwiązaniem Zespołu Ochrony Elektrochemicznej na PG w roku 1995. Obecnie twórcy firmy stanowią w niej podstawową kadrę techniczną oraz badawczą (6 doktorów nauk technicznych), co pozwala na samodzielne rozwiązywanie wszystkich problemów technologicznych i pomiarowych związanych z przemysłowymi systemami elektrochemicznej ochrony przed korozją. Pod tym względem firma, a praktycznie dzisiaj centrum naukowo-przemysłowe ochrony katodowej, stanowi unikatową jednostkę, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Od samego początku istnienia SPZP Corrpol podjął produkcję niezbędnych podzespołów i urządzeń, a także zorganizował pracownię projektową systemów ochrony katodowej. Szczególnie produkcja podzespołów, nie tylko na potrzeby własne, pozwoliła na wprowadzenie najnowszych technologii na polskim rynku. Przeszkoleni zostali pracownicy i powstały brygady wykonawcze instalacji w terenie. Powstał zespół zdolny do realizacji wszystkich etapów procesu wdrożeniowego. Do dnia dzisiejszego, zgodnie z umową spółki, firma zajmuje się wyłącznie tą technologią ochrony przeciwkorozyjnej we wszystkich jej aspektach, łącznie z prowadzeniem szkoleń i szeroko rozumianego nauczania.

Siedziba firmy

Siedziba firmy

Lista dotychczasowych dokonań spółki jest długa i nadal systematycznie powiększana.Opanowana została produkcja przemysłowych elektrod odniesienia, wykonywanych w różnych wariantach i przeznaczonych zarówno do pomiarów terenowych, jak i montowania na stałe w ziemi. Po wielu latach udoskonalania produkcji i zbierania doświadczeń elektrody siarczano-miedziowe produkowane są obecnie w najwyższym standardzie światowym – sprzedawane do natychmiastowego zastosowania z odpowiednim certyfikatem jakości i 10-letnią gwarancją. Obecnie elektrody te wyposaża się w stalowe elektrody symulacyjne, które wspólnie tworzą sondę do pomiaru potencjałów zgodnie ze wskazówkami najnowszych norm międzynarodowych.

Sporo wysiłku kosztowało przygotowanie do produkcji nowoczesnych stacji ochrony katodowej z tranzystorowym blokiem wyjściowym o mocy powyżej 1 kW. Dzięki zastosowaniu szybkiej przetwornicy sprawność urządzenia zwiększona została w stosunku do tradycyjnych prostowników dwupołówkowych o blisko 40%, a charakterystyka prądu wyjściowego spełniła ostre wymagania PKP, co pozwoliło na współpracę urządzenia z systemami zabezpieczenia ruchu kolejowego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych jedynie trzy firmy na świecie produkowały tego rodzaju stacje ochrony katodowej.