Czujniki korozymetryczne rezystancyjne

Pierwsze krajowe doświadczenia związane ze stosowaniem czujników rezystancyjnych do kontroli skuteczności ochrony katodowej konstrukcji podziemnych sięgają pierwszej połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to SPZP CORRPOL zainstalował tego typu importowane czujniki do oceny skuteczności ochrony katodowej infrastruktury w Elektrowni Opole. Uzyskane wyniki okazały się nadzwyczaj przydatne. Pozwoliły one na szybkie i wygodne określanie szybkości korozji zabezpieczanych konstrukcji stalowych […]

... czytaj więcej

Korozymetria – monitoring szybkości korozji

Biorąc pod uwagę pewien stopień ryzyka i niepewności związany ze stosowaniem potencjałowego kryterium ochrony katodowej (trudności z prawidłową interpretacją wyników pomiarów potencjału, szczególnie przy oddziaływaniach zewnętrznych, np. prądów błądzących, trudności z oceną rozkładu potencjału na powierzchni konstrukcji, uzależnienie kryterium od lokalnych warunków i inne), w przypadku eksploatacji konstrukcji podziemnych o szczególnym znaczeniu celowe jest rozszerzenie systemu oceny skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji o pomiary […]

... czytaj więcej

Kupony, elektrody symulujące i sondy korozyjne

Ocena skuteczności ochrony katodowej podziemnych konstrukcji metalowych, ze względu na ich rozmiary (np. rurociągi), rodzaj zastosowanego pokrycia ochronnego (np. izolacja bitumiczna, powłoki z tworzyw sztucznych), różnorodność środowiska korozyjnego (np. piasek, gliny, torf) oraz możliwe różnorakie oddziaływania zewnętrzne (np. prądy błądzące, linie elektroenergetyczne WN) zawsze była uzależniona od umiejętności i wiedzy specjalisty wykonującego terenowe pomiary korozyjne. Dodatkowym utrudnieniem jest […]

... czytaj więcej

Ochrona katodowa zbiorników paliw

Powierzchnie zewnętrzne stalowych zbiorników paliw, zarówno podziemnych, jak i den zbiorników naziemnych narażone są na tzw. korozję ziemną tj. na korozyjne oddziaływanie gruntu i wód gruntowych, makroogniw korozyjnych, prądów błądzących i mikroorganizmów wywołujących korozję mikrobiologiczną. Nawet najlepsze systemy powłokowe nie gwarantują w ziemi kompletnego zabezpieczenia zbiorników przed korozją w całym okresie użytkowania. Ochrona katodowa jest […]

... czytaj więcej

Elektrody odniesienia

ELEKTRODY ODNIESIENIA DO POMIARÓW POTENCJAŁU KONSTRUKCJI STALOWYCH I ŻELBETOWYCH   Elektrody odniesienia stosowane są w technologii ochrony elektrochemicznej od około 100 lat i nic nie wskazuje na to, że będzie inaczej w niedalekiej przyszłości. Wykorzystywane są przede wszystkim w elektrochemii, skąd zaczerpnięte są teoria i nazewnictwo elektrod. Przy powszechnej akceptacji potencjałowych kryteriów ochrony stanowią one podstawowy element składowy większości wykonywanych wczoraj […]

... czytaj więcej

Ochrona katodowa zbiorników stalowych

Wzorem państw wysokorozwiniętych Polska powoli wprowadza systemy bezpiecznej eksploatacji zbiorników na paliwa płynne i gaz. Jest to wymóg w pierwszym rzędzie ochrony środowiska, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności uzyskiwanych w długim okresie eksploatacji zbiorników stalowych w ziemi.W ostatnim okresie zmieniono istniejące, a także wprowadzono nowe przepisy wynikające z prawa budowlanego, w których jednoznacznie wskazuje się na potrzebę […]

... czytaj więcej

Monitorowanie procesów korozyjnych

Technika rezystometryczna, która od kilkudziesięciu lat stosowana jest do monitorowania procesów korozyjnych w różnego typu instalacjach przemysłowych [1-3]nabiera ostatnio coraz większego znaczenia w dziedzinie ochrony katodowej [4-5]. Jest ona coraz częściej wykorzystywana do ilościowej oceny jej skuteczności uzupełniając w ten sposób tradycyjne techniki pomiaru potencjału. Technika rezystometryczna jako jedna z nielicznych umożliwia dokładne i precyzyjne […]

... czytaj więcej

Biblioteka