Czujniki korozymetryczne rezystancyjne

Pierwsze krajowe doświadczenia związane ze stosowaniem czujników rezystancyjnych do kontroli skuteczności ochrony katodowej konstrukcji podziemnych sięgają pierwszej połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to SPZP CORRPOL zainstalował tego typu importowane czujniki do oceny skuteczności ochrony katodowej infrastruktury w Elektrowni Opole. Uzyskane wyniki okazały się nadzwyczaj przydatne. Pozwoliły one na szybkie i wygodne określanie szybkości korozji zabezpieczanych konstrukcji stalowych z bardzo wysoką dokładnością – na poziomie kilku mikrometrów na rok, potwierdzając zarazem blisko 100 %-ową skuteczność funkcjonowania ochrony katodowej.
Bazowano wówczas na sprzęcie zagranicznym, ponieważ w kraju nie produkowano jeszcze korozymetrów o odpowiednio wysokiej czułości i czujników do ekspozycji w gruncie. Obecnie sytuacja zmieniła się na korzyść. Na rynku istnieje bogatsza oferta korozymetrów i czujników, włączając w to również najnowsze produkty SPZP CORRPOL.

Aktualnie SPZP CORRPOL oferuje kilka różnych rozwiązań technicznych czujników płaskich i pierścieniowych o różnych powierzchniach roboczych. Niektóre z nich zaprezentowane są poniżej:

  • Czujnik rezystancyjny – Typ ER-5/0,5-FS

  • Czujnik rezystancyjny z elektrodą odniesienia – Typ ER-5/0,5-FS+EO

Biblioteka