Elektrody odniesienia

SPZP CORRPOL wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom i wymaganiom swoich klientów produkuje szeroką gamę przemysłowych elektrod odniesienia o systematycznie podnoszonej jakości. W opracowaniach wykorzystywane są współczesna wiedza z zakresu elektrochemii stosowanej oraz doświadczenia rzeszy użytkowników systemów ochrony katodowej na całym świecie, których spostrzeżenia odnotowywane są w specjalistycznej literaturze korozyjnej dostępnej w SPZP CORRPOL. Opracowane elektrody odniesienia z dużym sukcesem od wielu lat stosowane są w systemach ochrony katodowej, zarówno do celów pomiaru potencjału, jak również do sterowania pracą stacji ochrony katodowej i zdalnego monitorowania. SPZP CORRPOL może podjąć się wykonawstwa elektrod nietypowych i specjalnego przeznaczenia wg wymagań klienta.

    W stałej ofercie SPZP CORRPOL znajdują się:

  • Stacjonarna siarczano-miedziowa elektroda odniesienia do pracy ciągłej w gruncie Typ EO-110/Cu
  • Stacjonarna siarczano-miedziowa elektroda odniesienia do pracy ciągłej w gruncie Typ EO-110/Cu-E
  • Przenośne siarczano-miedziowe elektrody odniesienia do pracy w gruncie typ EO-30/Cu i EO-30/Cu-L oraz w formie zestawu EO-30/Cu-Z
Elektroda EO-30/Cu-L

Elektroda EO-30/Cu-L

Cynkowe elektrody odniesienia

Cynkowe elektrody odniesienia

Elektroda EO-110/Cu-W

Elektroda EO-110/Cu-W

Zestaw EO-30/Cu-Z

Zestaw EO-30/Cu-Z

Oferta