Stacja ochrony katodowej

Impulsowe urządzenie polaryzujące jako automatyczna stacja ochrony katodowej oraz drenaż elektryczny

PRZEZNACZENIE

Uniwersalne i ekonomiczne źródła prądu stałego w instalacjach ochrony katodowej z automatycznym utrzymywaniem parametrów ochrony na zabezpieczanych konstrukcjach metalowych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Wszystkie rodzaje instalacji ochrony katodowej konstrukcji metalowych kontaktujących się ze środowiskiem elektrolitycznym, a w szczególności w miejscach gdzie zachodzi konieczność automatycznej regulacji potencjału lub prądu ochronnego (np. w strefach oddziaływania prądów błądzących).

ZALETY URZĄDZEŃ

Dzięki wprowadzeniu techniki impulsowej podwyższono niezawodność pracy, usprawniono regulację automatyczną i zmniejszono masę oraz gabaryty urządzeń polaryzujących. Sprawność energetyczna jest o 20-40% wyższa od dotychczasowych rozwiązań (prostowników diodowych, tyrystorowych i tyrystorowo-diodowych).

Stacje ochrony katodowej

Stacje ochrony katodowej

Stacje ochrony katodowej

Stacje ochrony katodowej

Stacje ochrony katodowej

Stacje ochrony katodowej


Oferta