Kupony, Elektrody symulujące i sondy korozyjne

SPZP CORRPOL posiada w swojej ofercie różnego rodzaju i przeznaczenia kupony korozyjne, elektrody symulujące i sondy korozyjne wraz z niezawodnymi elektrodami odniesienia oraz czujnikami korozymetrycznymi przeznaczonymi do gwarantowanej wieloletniej pracy w ziemi. Opracowane różnorodne typy i rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych wynikają z zapotrzebowania naszych klientów.

Na podstawie zebranych doświadczeń można w ofercie SPZP CORRPOL wyróżnić:

Kupony typu ES

Kupony typu ES

Kupony/elektrody symulujące typu ES o powierzchniach 1, 5, 10, 50 i 100 cm2, wykonane w osłonie z taśm samoprzylepnych, przeznaczonych do bezpośredniego nalepiania na powierzchni powłoki izolacyjnej rurociągów, najkorzystniej podczas ich układania w ziemi przy jednoczesnym montażu punktów kontrolno-pomiarowych,Wyposażone są w przewody elektryczne pozwalające na ich połączenie z konstrukcją chronioną w słupkach kontrolno-pomiarowych. Posiadają wytłoczone kody identyfikacyjne i atesty z wyznaczonymi masami początkowymi pozwalające na ich późniejszą identyfikację i ustalenie ubytków masy po ekspozycji.

sonda EO-110/Cu-2S1

sonda EO-110/Cu-2S1

Sondy korozyjne zbudowane na bazie stałej elektrody odniesienia siarczano-miedziowej i stanowiące z nią jednolitą konstrukcję, o powierzchniach stalowych 1, 5 i 10 cm2, z elektrodami pojedynczymi lub podwójnymi, łącznie z kombinacjami elektrod o różnej powierzchni, np. sonda EO-110/Cu-2S1 – dwie elektrody symulujące o powierzchni 1 cm2.

Sondy korozyjne stanowiące jednocześnie czujnik korozymetryczny typ E/R-5/0,5 + EO przeznaczone do oceny skuteczności ochrony katodowej w miejscach szczególnie zagrożonych, lub takich, w których oszacowanie prawidłowości pracy systemu ochrony katodowej nie jest możliwe.

om1

System pomiarowy OM-1

System pomiarowy OM-1 przeznaczony do obsługi elektrod symulujących i sond korozyjnych.
Urządzenie przeznaczone jest do terenowej obsługi elektrod symulujących i sond korozyjnych w słupku kontrolno-pomiarowym. Do urządzenia podłączone są przewody elektryczne, zaś samo urządzenie, stanowiące z płytką czołową słupka kontrolno-pomiarowego integralny zespół, montowane jest na stałe w terenie w tym słupku.

Przyrząd pomiarowy MRPS-1 służący do odczytu rzeczywistych parametrów sondy pomiarowej
Miernik rzeczywistych parametrów sondy pomiarowej MPSP-1 jest pierwszą próbą stworzenia wygodnego narzędzia, które pozwoli na zmierzenie z oczekiwaną dokładnością wartości potencjału wyłączeniowego na symulującej elektrodzie stalowej, a także określenie rzeczywistej wielkości natężenia prądu płynącego pomiędzy próbką a chronioną konstrukcją. 

Oferta