Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

Ochrona katodowa podziemnych rurociągów wodnych

Firma SPZP Corrpol zrealizowała w latach 2001-2009 trzy etapy elektrochemicznej ochrony katodowej podziemnych rurociągów wodnych przeznaczonych do transportu wody technologicznej, chłodniczej i pitnej. W wyjątkowo trudnym, zabudowanym i jednocześnie rozległym terenie (obszar około 200 ha) postawiono 55 stacji ochrony katodowej. Dodatkowym utrudnieniem była istniejąca bogata infrastruktura podziemna: rurociągi, gazociągi, sieci energetyczne, kanalizacja, estakady, sieć teleinformatyczna itp.