International Paper S.A.,Kwidzyn

Ochrona katodowa rurociągów

SPZP Corrpol zrealizowało projekt, instalację, a obecnie sprawuje nadzór eksploatacyjny nad systemem ochrony katodowej 4 rurociągów wodnych i ściekowych o średnicy 1100 mm.